ЗМІСТ ЖУРНАЛІВ

Архів збірника «Проблеми загальної енергетики»

Тематичні розділи

На сторінках журналу безкоштовно публікуються науково-аналітичні та науково-дослідні статті українських та іноземних фахівців за результатами виконаних досліджень, спрямованих на розв’язання фундаментальних проблем та прикладних завдань функціонування, розвитку і трансформації енергетики України й інших країн світу за такими рубриками:

  1. Технології енергетики, енергетичні системи і комплекси.
  2. Моделювання, оптимізація та прогнозування в енергетиці.
  3. Інформаційно-вимірювальні технології, моніторинг та діагностика в енергетиці.
  4. Екологічні, економічні та правові дослідження в енергетиці, енергетичний менеджмент.