Математична модель прогнозування видобутку вуглеводнів на основі часових залежностей періодів розробки родовищ нафти й природного газу | Науковий журнал «Системні дослідження в енергетиці»

Інформація

ЗМІСТ ЖУРНАЛІВ

Архів збірника «Проблеми загальної енергетики»Математична модель прогнозування видобутку вуглеводнів на основі часових залежностей періодів розробки родовищ нафти й природного газу

Каплін Микола, к.т.н., https://orcid.org/0000-0001-9328-4257 ,
Білан Тетяна, к.т.н., ст. досл., https://orcid.org/0000-0002-0280-6716 ,
Макаров Віталій, к.т.н., https://orcid.org/0000-0003-1068-5923 ,
Перов Микола, https://orcid.org/0000-0002-0654-5648
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ, 2022, 1(70):29–37
https://doi.org/10.15407/srenergy2022.01.029
Рубрика: Моделювання, оптимізація та прогнозування в енергетиці
УДК: 004.942:620.9
Надійшла: 12.09.2022
Опубліковано: 19.10.2022

Анотація:

Запропоновано оптимізаційну модель прогнозування видобутку вуглеводнів в умовах невизначеної інформації щодо перспектив розробки ресурсів і запасів природного газу та нафти. Модель заснована на представленні варіантів розробки діючих родовищ апроксимаційними залежностями обсягу потенційного річного видобутку від здійснюваних заходів та технологій підвищення ефективності газовилучення, а також статистичною інформацією щодо розподілу нових родовищ за обсягами запасів та глибинами залягання з відповідними витратами на освоєння родовищ. З метою врахування характерних закономірностей експлуатації родовищ природного газу і нафти в задачах прогнозування розвитку відповідних секторів економіки країни запропоновано апроксимаційні часові залежності обсягу видобутку родовища вуглеводнів протягом обмеженого періоду його розробки. Наведено спосіб застосування множин бінарних змінних для представлення негладких та нелінійних залежностей обсягів вилучення вуглеводневого ресурсу від часу протягом періодів розробки родовища. Запропоновано основи оптимізаційного підходу до проблеми прогнозування розвитку нафто-, газовидобувної промисловості щодо обґрунтування доцільних термінів введення в експлуатацію нових родовищ природного газу і нафти із врахуванням можливостей інтенсифікації видобутку діючих родовищ. У контексті вирішення прикладних задач планування оптимізаційна модель прогнозування видобутку вуглеводнів може розглядатися як методичний інструмент розробки програм розвитку нафто-, газовидобування в країні. Наведено результати розрахунків прогнозних обсягів видобутку природного газу, отримані із застосуванням розробленого програмно-інформаційного забезпечення моделі. Реалізовані алгоритми нелінійної оптимізації дозволили сформувати прогноз обсягів видобутку природного газу в Україні на період до 2040 р., що враховує наявні в країні типи покладів природного газу та оцінки можливостей їх розробки в часі.

Ключовi слова: газова промисловість, прогнозування, видобуток, технологія, модель прогнозування видобутку

Лiтература:

 1. Цены и статистика. Нефть и газ. Энергобизнес. 2014. № 3/841. С. 33.
 2. Цены и статистика. Нефть и газ. Энергобизнес. 2014. № 5/845. С. 32.
 3. Цены и статистика. Нефть и газ. Энергобизнес. 2015. № 3/892. С. 29—33.
 4. Цены и статистика. Нефть и газ. Энергобизнес. 2016. № 3/943. С. 37—40.
 5. Дольник В. Видобуток-2016: галузь контрастів. НефтеРинок. URL: http://www.nefterynok.info/uk/statti/vidobutok-2016-galuz-kontrastv (дата звернення: 21.08.2022).
 6. Видобуток нафти в Україні впав на 12%. Міненерго. Слово і діло. URL: https://www.slovoidilo.ua/2017/01/17/novyna/ekonomika/vydobutok-nafty-v-ukrayini-vpav-na-12-minenerho (дата звернення: 21.08.2022).
 7. Видобуток газу в Україні за 2017 рік збільшився на 4%. Мind. URL: https://mind.ua/news/20181103-vidobutok-gazu-v-ukrayini-za-2017-rik-zbilshivsya-na-4 (дата звернення: 21.08.2022).
 8. Цены и статистика. Нефть и газ. Энергобизнес. 2019. № 5/1097. С. 33—34.
 9. Цены и статистика. Нефть и газ. Энергобизнес. 2020. № 5/1147. С. 34.
 10. Цены и статистика. Нефть и газ. Энергобизнес. 2021. № 5/1198. С. 40—41.
 11. Єгер Д.О., Лещенко І.Ч., Гришаненко В.П. Проблеми та перспективи стабілізації та нарощування видобутку природного газу в Україні. Проблеми загальної енергетики. 2019. Вип. 1(56). С. 4—11. https://doi.org/10.15407/pge2019.01/004
 12. Каплін М.І., Макаров В.М., Перов М.О. Математична модель оптимізації технологічного розвитку нафтогазової галузі. Проблеми загальної енергетики. 2020. Вип. 1(60). С. 4—13. https://doi.org/10.15407/pge2020.01.004
 13. Каплін М.І., Білан Т.Р., Макаров В.М., Перов М.О. Модель розвитку газової галузі за невизначеної інформації щодо перспектив розробки ресурсів і запасів природного газу в Україні. Проблеми загальної енергетики. 2020. Вип. 4(63). С. 4—13. https://doi.org/10.15407/pge2020.04.004
 14. Макаров В.М. Математична модель оптимізації технологічного розвитку вуглевидобування в Україні. Проблеми загальної енергетики. 2017. Вип. 1(48). С. 16—23. https://doi.org/10.15407/pge2017.01.016
 15. Стогній О.В., Каплін М.І., Макаров В.М., Білан Т.Р. Математична модель розвитку вугільної промисловості України в умовах міжнародної конкуренції. Проблеми загальної енергетики. 2014. Вип. 1(36). С. 24—32.

Скачування:

Повний текст (PDF)