Огляд тенденцій та перспектив розвитку електротранспорту в ЄС і оцінка економічної / «кліматичної» доцільності експлуатації електромобілів | Науковий журнал «Системні дослідження в енергетиці»

Інформація

ЗМІСТ ЖУРНАЛІВ

Архів збірника «Проблеми загальної енергетики»Огляд тенденцій та перспектив розвитку електротранспорту в ЄС і оцінка економічної / «кліматичної» доцільності експлуатації електромобілів

Іваненко Наталія, к.т.н., https://orcid.org/0000-0001-5438-1556
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ, 2022, 2(71):13–21
https://doi.org/10.15407/srenergy2022.02.013
Рубрика: Технології енергетики, енергетичні системи і комплекси
УДК: 621.3;519.8
Надійшла: 19.09.2022
Опубліковано: 27.12.2022

Анотація:

Частка використання електротранспорту в загальному парку транспортних засобів у світі швидко зростає, враховуючи нагальність проблеми глобальної зміни клімату і обмеженість ресурсів органічних видів палива. Іншим важливим аспектом є вплив використання електромобілів на функціонування енергосистем, наприклад для регуляції напруги, що є важливим для функціонування ОЕС України на тлі зниження споживання електроенергії. Визначені певні переваги і недоліки електромобілів, що дозволяє зробити обґрунтований вибір. Зокрема до найбільших переваг відносяться економічна і «кліматична» ефективність їх експлуатації, а до найбільших недоліків – висока вартість електромобілів і батарей, а також обмежена інфраструктура станцій зарядки. Враховуючи технологічний прогрес багато недоліків стають все менш значущими. Електромобілі можуть забезпечити регулювання частоти та напруги в енергосистемах. Слід зазначити, що важливою особливістю використання електротранспорту є можливість регулювати його споживання протягом доби. За рахунок регуляторних та/чи стимулюючих заходів можна перенести головне навантаження від заряджання акумуляторів на нічний час. Метою статті є проаналізувати стан і перспективи розвитку парку електромобілів в ЄС, а також провести оцінку екологічної і «кліматичної» ефективності експлуатації електромобілів в розрахунку на 1 км. Запропоновано методику оцінки екологічної та «кліматичної» ефективності експлуатації електромобілів в розрахунку на 1 км, що дозволяє визначити, в яких країнах ці показники є більш сприятливими для розвитку електротранспорту, а в яких необхідно використовувати стимулюючі законодавчі заходи. Проаналізовано поточний стан і перспективи розвитку парку електромобілів в ЄС. Проведено оцінку екологічної і «кліматичної» ефективності експлуатації електромобілів в ЄС. Визначено, що економічна ефективність експлуатації електромобілів в Європі складає від 9 до 18 євроцентів на 1 км. «Кліматична» ефективність експлуатації електромобілів в Європі складає від 5 до 20 г СО2 на 1 км. Для порівняння ці показники в Україні становлять 15 євроцентів на 1 км і 20 г СО2 на 1 км.

Ключовi слова: сталий розвиток транспорту, електромобілі, енергетична ефективність, «кліматична» ефективність

Лiтература:

 1. RESOURCE LIBRARY | ENCYCLOPEDIC ENTRY. Distribution of Fossil Fuels. URL: https://education.nationalgeographic.org/?q=Fossil%20Fuels&page[number]=1&page[size]=25
 2. The Geography of Transport Systems. FIFTH EDITION Jean-Paul Rodrigue (2020), New York: Routledge, 456 pages. ISBN 978-0-367-36463-2. https://doi.org/10.4324/9780429346323
 3. Sai Sudharshan Ravi and Muhammad Aziz. Utilization of Electric Vehicles for Vehicle-to-Grid Services: Progress and Perspectives. Energies 2022, 15, 589. https://www.mdpi.com/1996-1073/15/2/589 https://doi.org/10.3390/en15020589
 4. The electric vehicle world sales data center. URL: https://www.ev-volumes.com/
 5. The European Environment Agency (EEA). URL: https://www.eea.europa.eu/ims/new-registrations-of-electric-vehicles
 6. Федерація роботодавців автомобільної галузі. URL: https://fra.org.ua/uk/st/statistika/infoghrafika/park-elektromobiliv-v-ukrayini
 7. Conserve Energy Future. URL: https://www.conserve-energy-future.com/advantages-and-disadvantages-of-electric-cars.php
 8. Про затвердження Порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів: Постанова Кабінету міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 960, Київ. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 02.04.2022).
 9. ACEA. VEHICLES IN USE EUROPE 2022. URL: https://www.acea.auto/files/ACEA-report-vehicles-in-use-europe-2022.pdf (дата звернення: 02.04.2022).
 10. European Commission. 2050 Long-Term Strategy. URL: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2050-long-term-strategy_en (дата звернення: 02.04.2022).
 11. ACEA. ELECTRIC VEHICLES: TAX BENEFITS & PURCHASE INCENTIVES, 2022. URL: https://www.acea.auto/files/Electric_vehicles-Tax_benefits_purchase_incentives_European_Union_2021.pdf (дата звернення: 06.04.2022).
 12. Electric Vehicle Database. https://ev-database.org/cheatsheet/energy-consumption-electric-car (дата звернення: 06.04.2022).
 13. EUROSTAT. Data Browser. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_pc_204/default/table?lang=en (дата звернення: 06.04.2022).
 14. IEA. Tracking Fuel Consumption of Cars and Vans 2020. URL: https://www.iea.org/reports/tracking-fuel-consumption-of-cars-and-vans-2020-2 (дата звернення: 06.04.2022).
 15. European Commission. Oil Weekly Bulletin. URL: https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en (дата звернення:20.04.2022).
 16. EMBER. Data Explorer. URL: https://ember-climate.org/data/data-explorer/ (дата звернення: 21.04.2022).
 17. EUR-Lex. Access to European Union Law. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0094 (дата звернення: 25.04.2022).
 18. European Commission. Energy performance of buildings directive. URL: https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en (дата звернення: 25.04.2022).
 19. CIVITAS. Landmark Sustainable and Smart Mobility Strategy, 2020. URL: https://civitas.eu/news/european-commission-presents-landmark-sustainable-and-smart-mobility-strategy (дата звернення: 27.04.2022).
 20. European Commission. Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning batteries and waste batteries, repealing Directive 2006/66/EC and amending Regulation (EU) No 2019/1020, 2020. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798 (дата звернення: 27.04.2022).
 21. The European Environment Agency (EEA). Electric vehicles and the energy sector - impacts on Europe's future emissions, 2020. URL: https://www.eea.europa.eu/publications/electric-vehicles-and-the-energy (дата звернення: 29.04.2022).

Скачування:

Повний текст (PDF)