Розроблення методики управління режимом навантаження об’єднаної енергосистеми України за умови використання нових принципів регулювання генеруючими потужностями атомних, сонячних і вітрових електростанцій | Науковий журнал «Системні дослідження в енергетиці»

Інформація

ЗМІСТ ЖУРНАЛІВ

Архів збірника «Проблеми загальної енергетики»Розроблення методики управління режимом навантаження об’єднаної енергосистеми України за умови використання нових принципів регулювання генеруючими потужностями атомних, сонячних і вітрових електростанцій

1Ленчевський Євген, к.т.н., https://orcid.org/0000-0001-7951-508X ,
2Годун Олег, к.т.н., https://orcid.org/0000-0001-9447-7560
1Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
2Науково-технічний центр ДП НАЕК «Енергоатом», вул. Гоголівська, 22/24, м. Київ, 01032, Україна
Мова: українська
Джерело: СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ, 2022, 2(71):22–30
https://doi.org/10.15407/srenergy2022.02.022
Рубрика: Моделювання, оптимізація та прогнозування в енергетиці
УДК: 621.311
Надійшла: 03.10.2022
Опубліковано: 27.12.2022

Анотація:

Розглянуто перспективні напрямки щодо побудови нових систем регулювання генеруючих потужностей атомних, сонячних і вітрових електростанцій, здатні змінити і покращити процеси керування режимом навантаження об’єднаної енергосистеми України (ОЕСУ). Проведені дослідження показали, що за реалізації нових систем існує реальна можливість відмовитись від сучасних, але занадто коштовних засобів маневреної генерації, таких як резервні станції із високоманевреними ТЕС, а також від систем підтримки регулювання частоти (СПРЧ) з використанням потужних акумуляторних батарей. На відміну від цього пропонується в процесах управління режимом ОЕСУ застосувати вже нові принципи та засоби регулювання генеруючих потужностей АЕС, а також ВЕС і СЕС. Для цього в ОЕСУ потрібно буде створити нові резерви із автоматично керованого навантаження потужних електрокотлів ЕК. При цьому, процеси регулювання навантаженням потужних ЕК повинна буде виконувати лише автоматизована система диспетчерського управління (АСДУ). При цьому передбачається, що інформаційні дані щодо поточних параметрів регулювання навантаження комплексів ЕК будуть надходити до автоматизованої системи диспетчерського управління (АСДУ) від спеціалізованих засобів, побудованих на основі використання інформаційно-вимірювальних технологій (ІВТ), розроблених в ІЗЕ НАН України. Результатом проведених досліджень стала розробка методичних підходів щодо управління режимом ОЕСУ, з використанням нових принципів регулювання генеруючих потужностей як електромережі АЕС, так і в містах встановлення ВЕС і СЕС.

Ключовi слова: енергосистема, електричні теплогенератори, графік навантаження, система управління

Лiтература:

  1. План розвитку об`єднаної енергосистеми України на 2017–2026 рр. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2016/12/Proekt-Planu-rozvytku-OES-Ukrayiny-na-2017-2026-roky.pdf (дата звернення: 27.07.2022).
  2. Ігор Петрик. Десять найдешевших електростанцій не створюють найефективнішої енергосистеми. 17.09.2019. Mind. URL: https://mind.ua/publications/20202114-igor-petrik-desyat-najdeshevshih-elektrostancij-ne-stvoryuyut-najefektivnishoyi-energosistemi (дата звернення: 27.08.2022). 3. Чернецкий А.М. Оценка экономической эффективности использования накопителей энергии в энергосистеме. Белоруский национальный технический университстет, 2013. С.21―27.
  3. Tesla розробляє «унікальну систему утилізації батарей. 19.04.2019. Mind. URL: https://mind.ua/news/20196259-tesla-rozroblyae-unikalnu-sistemu-utilizaciyi-batarej (дата звернення: 27.08.2022)
  4. Ленчевський Є.А. Особливості використання електричних теплогенераторів у процесах ущільнення добових графіків електричного навантаження енергосистеми. Проблеми загальної енергетики. 2019. Вип. 1(56). С. 53―58. https://doi.org/10.15407/pge2019.01.053
  5. Ленчевський Є.А., Тесленко О.І. Перспективні можливості збільшення загального потенціалу маневрених потужностей об’єднаної енергетичної системи України. Вчені записки Таврійський національний університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Т. 32(71), № 3. 2021. С. 194—202.
  6. Ленчевський Є.А., Годун О.В. Напрямки підвищення балансової надійності в об’єднаній енергосистемі України за рахунок використання електротеплових генераторів Проблеми загальної енергетики. 2021. Вип. 2(65). С. 36—43. https://doi.org/10.15407/pge2021.02.036
  7. Бабак Віталій, Запорожець Артур, Куц Юрій, Щербак Леонід. Особливості перетворення Гільберта та їх використання в енергетичній інформатиці. Проблеми загальної енергетики. 2022. Вип. 1-2(68–69). С. 90—96. https://doi.org/10.15407/pge2022.01-02.090
  8. Веников В.А. Электрические расчеты, программирование и оптимизация режимов. М.: Высшая школа, 1973. 316 с.
  9. Guidelines for preparing the industrial investment project profile. UNIDO. 1991. 85 p. URL: https://open.unido.org/api/documents/4990320/download/GUIDELINES%20FOR%20PREPARING%20THE%20INDUSTRIAL%20INVESTMENT%20PROJECT%20PROFILE%20(IIPP)%20(18945.en) (дата звернення: 27.07.2022).
  10. Лившиц В.Н. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. М.: Экономика, 2000. 421 с.

Скачування:

Повний текст (PDF)