Прогноз споживання нафтопродуктів в Україні за основними видами економічної діяльності | Науковий журнал «Системні дослідження в енергетиці»

Інформація

ЗМІСТ ЖУРНАЛІВ

Архів збірника «Проблеми загальної енергетики»Прогноз споживання нафтопродуктів в Україні за основними видами економічної діяльності

Маляренко Олена, к.т.н., ст. наук. співр., https://orcid.org/0000-0001-5882-916X
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ, 2022, 2(71):31–41
https://doi.org/10.15407/srenergy2022.02.031
Рубрика: Моделювання, оптимізація та прогнозування в енергетиці
УДК: 620.9
Надійшла: 25.10.2022
Опубліковано: 27.12.2022

Анотація:

У статті представлено математичну модель прогнозування попиту на нафтопродукти комплексним методом з виділенням особливостей збору та підготовки вихідних даних для прогнозування їх споживання. Математична модель дозволяє прогнозувати споживання нафтопродуктів у країні (TOP-рівень) та видах економічної діяльності (DOWN-рівень) для транспортних перевезень та на перетворення в електричну та теплову енергії. Метою дослідження є обчислення прогнозу нафтопродуктів для подальшого складання балансу нафтопродуктів, уточнення методичних підходів з формування вихідних даних та прогнозної оцінки потреби нафтопродуктів в енергетичному секторі за умови руйнування енергетичних об’єктів внаслідок військових дій росії проти України. Відзначено доцільність прогнозування загального обсягу споживання нафтопродуктів по країні та укрупнених видах економічної діяльності, оскільки структура споживання нафтового палива значно змінюється в залежності від цін на його види та доступні транспортні засоби. Для прогнозування нафтопродуктів на TOP та DOWN рівнях використано нормативний метод. Отримані на двох рівнях прогнози при значних розходженнях результатів звичайно узгоджувались за векторним методом Кулика. Оскільки форма статистичної звітності за видами економічної діяльності за 2020 р. Держстатом не надана, вихідні дані по секторам економіки формувались із Енергетичного балансу України за 2020 р. Тому отримані прогнози мають збіжність близько 1% і не потребують узгодження, Обчислено варіанти прогнозного попиту на нафтопродукти разом до 2040 р. на рівнях країни і видів економічної діяльності за різних структур економіки: базового 2020 р. та прогнозної. Оцінено структурний і технологічний потенціали енергозбереження при споживанні нафтопродуктів. Очікується збільшення споживання нафтопродуктів в енергетичному секторі для відновлення економіки країни у повоєнний період.

Ключовi слова: прогноз, споживання, нафтопродукти, структура економіки, потенціал енергозбереження

Лiтература:

 1. Як змінювалося споживання паливних продуктів в Україні в 2014-2021 роках. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/05/13/infografika/ekonomika/yak-zminyuvalosya-spozhyvannya-palyvnyx-produktiv-ukrayini-2014-2021-rokax (дата звернення: 28.07.2022).
 2. Загальне постачання первинної енергії за 2007–2020 роки. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 28.07.2022).
 3. Український експорт нафтопродуктів за півроку збільшився в 1,8 раза. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/07/24/novyna/ekonomika/ukrayinskyj-eksport-naftoproduktiv-pivroku-zbilshyvsya-18-raza (дата звернення: 28.07.2022).
 4. Україна удвічі скоротила експорт через війну, розв'язану росією – Мінекономіки. URL: https://agropolit.com/news/23560-ukrayina-udvichi-skorotila-eksport-cherez-viynu-rozvyazanu-rosiyeyu--mineoknomiki (дата звернення: 23.06.2022).
 5. Енергетичний баланс України за 2020 р. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 24.06.2022).
 6. Маляренко О.Є., Майстренко Н.Ю., Станиціна В.В., Богославська О.Ю. Удосконалений комплексний метод прогнозування енергоспоживання на довгострокову перспективу. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2019. № 3. С. 53―61. https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2019.196383
 7. Піріашвілі Б.З., Чиркін Б.П., Чукаєва І.К. Перспективний паливно-енергетичний баланс – основа формування енергетичної стратегії України до 2030 року. За ред. д.е.н., проф. С.І. Дорогунцова. Київ: Наукова думка, 2002. 486 с.
 8. Розен В.П., Крамаренко Е.Р., Чернявский А.В. Топливно-энергетический баланс как инструмент анализа энергетической эффективности. Металургійна теплотехніка: Збірник наукових праць Національної металургійної академії України. У двох книгах. Книга перша. Дніпропетровськ: Пороги, 2005. С. 387―392.
 9. Касьянова Н.В., Левшова Ю.О. Комплексна модель оцінки енергоспоживання в регіоні. Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии, 2014, № 2. С. 164―171.
 10. Подолець Р.З. Енергетичне моделювання: іноземний досвід і напрями перспективних досліджень в Україні. Економіка і прогнозування. 2006. № 1. С. 126―140.
 11. Лір В.Е. Енергетичний баланс як основа економічного аналізу та прогнозу енергозабезпечення держави. Економіка і прогнозування. 2000. № 1. С. 91―102.
 12. Нечаєва, Т.П. Модель та структура довгострокового розвитку генеруючих потужностей електроенергетичної системи з урахуванням динаміки вводу-вибуття потужностей та зміни їх техніко-економічних показників. Проблеми загальної енергетики. 2018. Вип. 3(54). С. 5―9. https://doi.org/10.15407/pge2018.03.005
 13. Лещенко, І.Ч., Спітковський А.І. Застосування системи Піраміда-V для роз в’язання задач прогнозування розвитку газової галузі України. Проблеми загальної енергетики. 2010. Вип. 1(21). С. 25―31.
 14. Кулик М.М., Майстренко Н.Ю., Маляренко О.Є. Двоетапний метод прогнозування перспективного попиту на енергетичні ресурси. Енерготехнології та ресурсозбереження. 2015. № 5–6. С. 25―33. URL: https://www.etars-journal.org/index.php/journal/article/view/166
 15. Кулик М.М. Методи узгодження прогнозних рішень. Проблеми загальної енергетики. 2014. Вип. 2(37). С. 5―12. URL: http://pge.org.ua/index.php?option=com_docman&task=art_details&mid=20142&gid= 2&lang=ua
 16. Енергетична стратегія України до 2030 р., редакція 2013 р. URL: http://www.energoatom.kiev.ua/ua/about/strategy_2030/ (дата звернення: 10.01.2019).
 17. Майстренко Н.Ю., Богославська О.Ю. Особливості прогнозування рівнів енергоспоживання України при застосуванні різних прогнозних структур економіки. Проблеми загальної енергетики. 2019. Вип. 2(57). С. 21―26. https://doi.org/10.15407/pge2019.02.021
 18. Маляренко О.Є., Майстренко Н.Ю. , Станиціна В.В. Обґрунтування прогнозних обсягів потенціалу енергозбереження в укрупнених секторах економіки з урахуванням технологічних і структурних зрушень. Проблеми загальної енергетики. 2016. Вип. 4(47). С. 58―67. https://doi.org/10.15407/pge2016.04.058
 19. Кулик М.М., Горбулін В.П., Кириленко О.В. Концептуальні підходи до розвитку енергетики України (аналітичні матеріали). Інститут загальної енергетики НАН України, 2017. 78 с.
 20. Кулик М.М., Маляренко О.Є., Майстренко Н.Ю., Станиціна В.В., Куц Г.О. Енергоефективність та прогнозування енергоспоживання на різних ієрархічних рівнях економіки: методологія, прогнозні оцінки до 2040 року. Київ, «Наукова думка», 2021. 234 с. ISBN 978-966-00-1739-9.
 21. Маляренко О.Є., Майстренко Н.Ю., Горський В.В. Прогноз споживання палива та вугілля в Україні до 2040 року за комплексним методом прогнозування енергоспоживання. Проблеми загальної енергетики. 2021. Вип. 3(66). С. 28―35. https://doi.org/10.15407/pge2021.03.028

Скачування:

Повний текст (PDF)