Огляд стану забруднення повітря об’єктами енергетики в Україні | Науковий журнал «Системні дослідження в енергетиці»

Інформація

ЗМІСТ ЖУРНАЛІВ

Архів збірника «Проблеми загальної енергетики»Огляд стану забруднення повітря об’єктами енергетики в Україні

1Запорожець Артур, к.т.н., ст. досл., https://orcid.org/0000-0002-0704-4116 ,
1Бабак Віталій, д.т.н., проф., https://orcid.org/0000-0002-9066-4307 ,
1Свердлова Анастасія, к.т.н., https://orcid.org/0000-0001-8222-1357 ,
1Щербак Леонід, д.т.н., проф., https://orcid.org/0000-0002-1536-4806 ,
2Куц Юрій, д.т.н., проф., https://orcid.org/0000-0002-8493-9474
1Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
2Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна
Мова: англійська
Джерело: СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ, 2022, 2(71):42–52
https://doi.org/10.15407/srenergy2022.02.042
Рубрика: Інформаційно-вимірювальні технології, моніторинг та діагностика в енергетиці
УДК: 504.3.054
Надійшла: 09.11.2022
Опубліковано: 27.12.2022

Анотація:

Об’єктивна інформація про стан забруднення атмосферного повітря є основою для здійснення заходів щодо забезпечення умов для безпечного проживання населення та вдосконалення мережі моніторингу забруднення довкілля. Мета роботи – дослідження впливу об’єктів енергетики (підприємств, що споживають різні види палив) на забруднення атмосферного повітря та його просторово-часовий розподіл у містах та регіонах України. Актуальність роботи підтверджується тим, що Україна, за даними Всесвітньої організації з охорони здоров’я, має найвищу смертність населення від хвороб, спричинених забрудненим повітрям. В статті розглянуті загальні підходи щодо функціонування системи моніторингу забруднення повітря в Україні, особливостей формування локального індексу забруднення повітря. В статті розглянуто найпоширеніші забруднюючі речовини, що генеруються на енергоємних підприємствах України, зокрема бенз(а)пірен (С20Н12), діоксид сірки (SO2), пил, монооксид вуглецю (СО), оксиди азоту (NxOy), cірководень (H2S), cірковуглець (СS2), фтористий водень (HF), аміак (NH3), фенол (C6H6O) та ін. Проаналізовано та візуалізовано статистичну інформацію щодо викидів забруднюючих речовин (CO2, SO2, NO2, CO, PM10, PM2,5, ПАР, Zn, Pb, Cu, Cr, Ni, As) в повітря від стаціонарних джерел забруднення за період 1990-2018 рр. Детально проаналізовано динаміку хімічного забруднення повітря в різних містах та областях України. Для деяких міст (Київ, Дніпро, Одеса, Харків) визначено енергоємні підприємства та типи забруднюючих речовин, які вони викидають в повітря. Показано, що одними з найбільш забруднених міст є Маріуполь, Дніпро, Одеса, Кам’янське, Київ, Кривий Ріг, Луцьк, Лисичанськ, Миколаїв, Слов’янськ, Краматорськ, Рубіжне, Львів, Запоріжжя, Херсон, Кременчук, а до областей, що найбільше забруднюють повітря, належать: Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Запорізька, Львівська, Вінницька, Київська, Черкаська, Полтавська. Ці регіони потребують першочергового впровадження сучасних систем моніторингу забруднення повітря.

Ключовi слова: забруднення повітря, хімічне забруднення, стаціонарні джерела, об’єкти енергетики, динаміка забруднення, гранично-допустима концентрація

Лiтература:

 1. Ambient air pollution: a global assessment of exposure and burden of disease (2016). World Health Organization (WHO). https://apps.who.int/iris/handle/10665/250141
 2. Kovalenko, L.O. (2017). Assessment of pollution atmospheric air of settlements. Modern Technologies and Methods of Calculations in Construction, 6, 133-139.
 3. Tymoshenko, O.A., & Minovskaya, A.V. (2017). The estimation of the atmospheric air pollution’s level by stationary and linear sources of the emissions. Bulletin of Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture, 6, 65-71.
 4. Klymenko, V.G., & Tsygichko, O.Yu. (2010). Atmospheric air pollution: Methodical development for geography students. V.N. Karazin Kharkiv National University.
 5. Pavlychenko, A., Buchavyi, Yu., Angurets, O, & Khazan, P. (2019). Prospectives of operational information system implementation for industrial cities population about the atmospheric air quality by international standards. Ecological Safety and Labour Protection, 57, 178-191. https://doi.org/10.33271/crpnmu/57.178
 6. Hirij, V.A., Kolisnyk, I.A., Kosovets, O.O., & Kuznetsova, T.O. (2018). The state of environmental pollution in the territory of Ukraine in 2017. Proceedings of the Borys Sreznevsky Central Geophysical Observatory, 14(28), 17-32.
 7. Kolisnyk, I.A., & Kosovets, O.O. (2006). Chemical pollution of atmospheric air at the beginning of the XXI century. Proceedings of the Borys Sreznevsky Central Geophysical Observatory, 2(16).
 8. Yatsenko, Y., Shevchenko, O., & Snizhko, S. (2018). Assessment of air pollution level of nitrogen dioxide and trends of it changes in the cities of Ukraine. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 3(82), 87-95. http://doi.org/10.17721/1728-2713.82.11
 9. Yatsenko, Y., Shevchenko, O., & Snizhko S. (2017). Classification of the city of Ukraine on the level of atmospheric air pollution. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 3-4(68-69), 25-30. http://doi.org/10.17721/1728-2721.2017.68.4
 10. National report on the state of the natural environment in Ukraine in 2017. Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine. URL: https://bit.ly/3pksOVS
 11. Braverman, V.Ya., & Krutoholova, I.O. (2022). Economic evaluation of air pollution indicators by solid fuel local boiler rooms. Energy saving. Power engineering. Energy audit, 1-2(167-168), 3-10. https://doi.org/10.20998/2313-8890.2022.01.01
 12. Beshliaga, O.V., & Vovkodav, H.M. (2019). Assessment of Odesa air pollution with phenol. Bulletin of the Hydrometeorological Center of the Black and Azov Seas, 1(23), 56-61.
 13. Vovkodav, H.M., & Beshliaga O.V. (2020). Assessment of Odesa air pollution with hydrogen sulphide and phenol. Balanced Natue Using, 1(23), 94-101. https://doi.org/10.33730/2310-4678.1.2020.203935
 14. Safranov, T.A., Prykhodko, V.Yu., Shanina, T.P., & Husieva, K.D. (2019). SWOT analysis of the urbanized area environmental component (using the example of city of Odesa). Ukrainian hydrometeorological journal, 23, 121-134. https://doi.org/10.31481/uhmj.23.2019.11
 15. Chugai, A.V., Chernyakova, O.I., & Bazyka, Yu.V. (2018). Analysis of Technogenic Loading on the Air Basins of Individual Industrial and Municipal Aglomerations of Eastern Ukraine (Using Dnipro City as an Example). Visnyk of the V.N.Karazin Kharkiv National University. Series «Еcоlogy», 19, 75-81. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2018-19-07
 16. Belokon, K., & Pirogova, I. (2021). Analysis and assessment of the level of atmospheric air pollution in Zaporizhzhya. Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences), 1(38), 149-158. https://doi.org/10.31319/2519-2884.38.2021.18
 17. Pavlenko, O.I., & Oriekhova, O.V. (2020). The state of working conditions of employees of industrial enterprises and the quality of atmospheric air in an ecologically dangerous region. In Challenges and achievements of medical science and education: Collective monograph (pp. 235-252). Baltija Publishing. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-024-7-12
 18. Babushkina, R.O., Matsko, P.V., Shkliar, O.D., & Haran, V.V. (2019). Analysis of the results of the study of the current level of atmospheric pollution in the Kherson region. Tavrijskij naukovij visnik, (109), 163-172. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2019.109-1.25
 19. Lavrova, T.V., Korychenskyi, K.O., & Voitsekhovych, O.V. (2021). Soil and atmospheric contamination at the territories of influence of former uranium production facilities “Pridniprovsky Chemical Plant”. Odeas National University Herald. Series «Geography & Geology», 2(39), 64-77. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2021.2(39).246195
 20. Maksymenko, N., Volkova, L., & Krotko, A. (2020). Spatio-temporal assessment of environmental risk from pollution of atmospheric air of the Kharkiv city. The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series «Geography», 1(48), 107-120. https://doi.org/10.25128/2519-4577.20.1.13
 21. Kryvenko, G., Vozniak, L., & Zorin ,V. (2019). Analysis of pollutants emissions into the atmosphere by stationary sources. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, 1(19), 85-93. https://doi.org/10.31471/2415-3184-2019-1(19)-85-93
 22. Chugai, A.V., Pilipyuk, V.V., & Borovska, H.O. (2018). Analysis if technogenic loading on the natural environment of the Zaporozhye region. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series «Еcоlogy», 18, 97-105.
 23. Kovalenko, L.O., & Fomenko, G.R. (2019). Analysis of atmospheric air pollution of city territories. Municipal economy of cities, 1(147), 220-223. https://doi.org/10.33042/2522-1809-2019-1-147-220-223
 24. Vasylenko, L., Bereznytska, Yu., Fedorenko, S., Berezny, M., & Cegeda, P. (2022). Concentration of harmful substances in Kyiv. Agrosvit, 4, 56–63. https://doi.org/10.32702/2306-6792.2022.4.56
 25. Gorsky, A. (2021). Assessment of the technogenic impact of stationary sources of pollution on the condition of the air pool of the Kyiv agglomeration. Environmental Economics and Sustainable Development, 9(28), 72-79. https://doi.org/10.37100/2616-7689.2021.9(28).10
 26. Voloshkina, O., Antpilova, Ye., & Klimova, I. (2020). Definition of risk for the public health as a consequence of the ambient air pollution increase in the city of Kyiv. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 2(8), 116-123.
 27. Rabosh, I.O., ,& Kofanova, O.V. (2018). Assessment of the risks for the public health associated with the environmental pollution caused by automobile transport (on the Kyiv city example). Power Engineering: economics, technique, ecology, 4, 115-123. https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2018.175646
 28. Breus, I., Karplyuk, V., & Rusakova, T. (2021). Numerical simulation of atmospheric air pollution around industrial enterprises of Dnipropetrovsk region. Bulletin of Dnipropetrovsk University. Series: Mechanics, 6(29), 11-27. http://dx.doi.org/10.15421/372102
 29. Minina, O.V., Shevchenko, O.S., & Moroz, Y.A. (2021). Environmental pollution as a component of the global ecological crisis: National level. Scientific Bulletin of Polissia, 2(21), 39-51. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2(21)-39-51
 30. Zaporozhets, A. (2021). Correlation Analysis Between the Components of Energy Balance and Pollutant Emissions. Water, Air, & Soil Pollution, 3(232), 114. https://doi.org/10.1007/s11270-021-05048-9
 31. Zaporozhets, A., Babak, V., Isaienko, V., & Babikova, K. (2020). Analysis of the Air Pollution Monitoring System in Ukraine. Studies in Systems, Decision and Control, 298, 85-110. https://doi.org/10.1007/978-3-030-48583-2_6
 32. Stanytsina, V., Artemchuk, V., Bogoslavska, O., Zaporozhets, A., Kalinichenko, A., Stebila, J., Havrysh, V., & Suszanowicz, D. (2022). Fossil Fuel and Biofuel Boilers in Ukraine: Trends of Changes in Levelized Cost of Heat. Energies, 15(19), 7215. https://doi.org/10.3390/en15197215
 33. Bilan, T., Kaplin, M., Makarov, V., Perov, M., Novitskii, I., Zaporozhets, A., Havrysh, V., & Nitsenko, V. (2022). The Balance and Optimization Model of Coal Supply in the Flow Representation of Domestic Production and Imports: The Ukrainian Case Study. Energies, 15(21), 8103. https://doi.org/10.3390/en15218103

Скачування:

Повний текст (PDF)