Теоретичне обґрунтування необхідності оплати потужності в ОЕС | Науковий журнал «Системні дослідження в енергетиці»

Інформація

ЗМІСТ ЖУРНАЛІВ

Архів збірника «Проблеми загальної енергетики»Теоретичне обґрунтування необхідності оплати потужності в ОЕС

Костюковський Борис, к.т.н., ст. наук. співр., https://orcid.org/0000-0001-7123-3096 ,
Нечаєва Тетяна, к.т.н., https://orcid.org/0000-0001-9154-4545
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ, 2022, 2(71):64–72
https://doi.org/10.15407/srenergy2022.02.064
Рубрика: Екологічні, економічні та правові дослідження в енергетиці, енергетичний менеджмент
УДК: 620.9:519.8:339.9:504
Надійшла: 28.09.2022
Опубліковано: 27.12.2022

Анотація:

Однією з найважливіших задач, вирішення якої необхідно забезпечити при розвитку об’єднаних електроенергетичних систем (ОЕС), є виконання вимог балансової надійності. Її успішне вирішення можливо лише при умові фінансової збалансованості ринку електроенергії – достатність доходів енергетичних компаній для ведення бізнесу з виробництва електроенергії та надання допоміжних послуг, а також при забезпеченні можливості для інвесторів обґрунтувати доцільність реалізації проєктів з розвитку генерації та впровадження заходів з керованого управління попитом для забезпечення балансової надійності ОЕС.
При роботі ОЕС за правилами лібералізованого ринку електроенергії неможливо гарантувати власникам генеруючих компаній та систем керованого управління попитом отримання прибутку на рівні, за якого їх роботу на цьому ринку вони будуть вважати доцільною за відсутності спеціальних механізмів надання відповідних гарантій, наприклад, «зеленого» тарифу для електростанцій на відновлювальних джерелах енергії. Звісно, що без наявності таких механізмів неможливо обґрунтувати доцільність реалізації інвестиційних проєктів з розвитку генеруючих потужностей та впровадження заходів з керованого управління попитом. Це створює значні ризики щодо забезпечення вимог балансової надійності в ОЕС, регулювання діяльності в яких здійснюється за правилами лібералізованого ринку електроенергії, у довгостроковій перспективі через можливість виникнення загального дефіциту потужності генерації або недостатньої маневреності ОЕС. Виникнення дефіциту буде пов’язано з відсутністю зацікавленості частини власників генеруючих компаній та систем керованого управління попитом у підтримці в доступному стані генеруючих одиниць та відповідних систем, які не приносять достатній прибуток, а також через відсутність інвестицій в будівництво нових потужностей.
З урахуванням означеного, метою виконаних досліджень, основні результати яких наведено у статті, було наукове обґрунтування необхідності впровадження оплати потужності як ключової передумови забезпечення балансової надійності ОЕС на основі аналізу їх об’єктивних властивостей та особливостей функціонування лібералізованих ринків електроенергії, а також доцільних механізмів її впровадження.

Ключовi слова: електроенергетична система, генеруючі потужності, ринок електроенергії, плата за потужність, балансова надійність

Лiтература:

 1. Про затвердження Кодексу системи передачі: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 309. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18#Text (дата звернення: 22.01.2022).
 2. Костюковський Б.А. Методи та засоби прогнозування розвитку структури генеруючих потужностей об‘єднаних електроенергетичних систем в умовах ринкового регулювання діяльності в електроенергетиці: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. К., 2007р. 161 с.
 3. Системный подход при управлении развитием электроэнергетики / под ред. Л.С. Беляева и Ю.Н. Руденко. Новосибирск: Наука, 1980. 310 с.
 4. Салливан Р. Проектирование развития энергосистем. М.: Энергоиздат, 1982. 360 с.
 5. Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем / пер. с англ. под ред. Шахина И.Ф. М.: Мир, 1973. 334 с.
 6. Костюковський Б.А., Лещенко І.Ч., Спітковський А.І., Іваненко Н.П. Теоретичні засади аналізу ефективності моделей регулювання діяльності в електроенергетиці та оцінка наслідків впровадження ринкових моделей в Україні. Проблеми загальної енергетики. 2012. Вип. 4(31). С. 21—26.
 7. Беляев Л.С. Проблемы электроэнергетического рынка. Новосибирск: Наука, 2009. 296 с. ISBN 978-5-02-023290-7.
 8. ENTSO-E. Vision on Market Design and System Operation towards 2030. URL: https://vision2030.entsoe.eu/wp-content/uploads/2019/11/entsoe_fp_vision_2030_web.pdf.
 9. Strategic Reserves versus Market-wide Capacity Mechanisms Pär Holmberg and Thomas Tangerås IFN Working Paper No. 1387, 2021. URL: https://www.ifn.se/media/byddy5yr/wp1387.pdf (дата звернення: 22.01.2021).
 10. Методологія виконання оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей. Київ: НЕК «Укренерго», 2020. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2020/12/Metodologiya-vykonannya-otsinky-vidpovidnosti-dostatnosti-generuyuchyh-potuzhnostej.pdf (дата звернення: 22.01.2021).
 11. Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC. URL: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/72/oj (дата звернення: 18.01.2022).
 12. Про ринок електричної енергії: Закон України від 13.04.2017 № 2019-VIII. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text (дата звернення: 18.01.2022).

Скачування:

Повний текст (PDF)